Inici

Garecosan Voltregà, empresa especialitzada en la producció i Comercialització de detergents, desinfectants i Equips per a la indústria Agro-alimentària, Ramadera, col·lectivitats i indústria.

GEL HIDROALCOHÒLIC HIGIENITZANT

Productes

Garecosan Voltregà disposa d’una amplia gamma de productes innovant en tecnologia d’higiene especialitzada en la industria alimentaria i productes específics per d’altres aplicacions.

Pots veure els nostres productes en el nostre: cataleg.

Serveis

Garecosan Voltregà pensem que el servei al client és bàsic, per tant, no només realitzem la venda de productes sinó que assessorem el client i realitzem uns serveis postvenda acurat tant en maquinària com en productes. Gestionant la tecnologia en higiene podem minimitzar costos de mà d’obra, temps i productes per donar el millor servei al nostre client.


Control de superfícies

Posta en marxa d’equips

Reparació d’equips

Estudi i disseny d’instal·lacions i dossificacions

Equips de cloració

Notícies

ALCOLAC 60, DESINFECTANT DE SUPERFÍCIES

Desinfecció producte bactericida levirucida. Desinfecció per contacte de superfícies i equips. Número de registre: 19-20-10218-HA


Degut a la situació excepcional que estem vivint a tot el món, hem estat treballant per poder oferir un desinfectant amb base alcohòlica que compleix amb la norma UNE-EN 13697 en condicions brutes per a fins específics com l’organisme d’assaig Salmonella typhimurium.

 El nou producte compleix amb la Norma UNE-EN 13697 en condicions netes, antisèptiques i desinfectants químics. És un assaig quantitatiu de superfície no poroses per la avaluació de l’activitat bactericida i fungicida del desinfectant químic utilitzat en productes alimentaris, en la indústria, la llar i en col·lectivitats.

Desinfecció producte bactericida levirucida. Desinfecció per contacte de superfícies i equips

ALCOLAC PLUS, NOU PRODUCTE VERS EL COVID-19

Bactericida, fungicida i viricida. Núm de registre: 20-20/40/90-10352-HA


Degut a la situació excepcional que estem vivint a tot el món, hem estat treballant per poder oferir un desinfectant amb base alcohòlica.

Compleix amb la Norma UNE-EN 14476 en condicions netes. Antisèptics i desinfectants químics. Assaig quantitatiu de suspensió per a l’avaluació de l’activitat vírica en medicina.

Compleix, també, amb la Norma UNE-EN 14476 en condicions netes per a fins específics amb l’organisme d’assaig virus Influenza A (H1N1)

El nou producte compleix amb la Norma UNE-EN 13697 en condicions netes, antisèptiques i desinfectants químics. És un assaig quantitatiu de superfície no poroses per la avaluació de l’activitat bactericida i fungicida del desinfectant químic utilitzat en productes alimentaris, en la indústria, la llar i en col·lectivitats.

Compleix amb la Norma UNE-EN 13697 en condicions netes per a fins específics amb els organismes d’assaig Salmonella typhimuriumi Listeria monocytogenes.

TECNOLOGIA GRIP


Garecosan Voltregà ha desenvolupat la nova tecnologia GRIP per aconseguir millor rendiment amb mes temps de contacte i menys consum d’aigua. Dins d’aquesta s’han desenvolupat els productes bàsics per a la higiene en la industria alimentària: DENOR-GRIP, DETCLOR-GRIP i SUPCAL-GRIP. Nova gamma de productes biològics per resoldre problemes específics com greixos, cel·luloses, olors de purins… a les canalitzacions.

DENOR GRIP


El NOU concepte en detergent alcalí espumant. Principals característiques:

1 . Producte súper adherent.
2 . Alta verticalitat.
3 . Major rendiment i temps de contacte
4 . Major poder detergent.
5 . Fàcil esbandit.
6 . Menor consum d’aigua.
7 . Reducció del temps de treball

Contactar