Serveis

Garecosan Voltregà pensem que el servei al client és bàsic, per tant, no només realitzem la venda de productes sinó que assessorem el client i realitzem uns serveis postvenda acurat tant en maquinària com en productes. Gestionant la tecnologia en higiene podem minimitzar costos de mà d’obra, temps i productes per donar el millor servei al nostre client.


Control de superfícies

Posta en marxa d’equips

Reparació d’equips

Estudi i disseny d’instal·lacions i dossificacions

Equips de cloració