BOOSTER

Categorías: 

Equips dissenyats per l’arrencada progressiva de la bombes, GRUNFOS, en funció de la demanda. Quadro de maniobra i potencia compost per variadors vectorials per el seguiment de la pressió amb control PID para la arrancada progressiva de les bombes, així com les proteccions tèrmiques de cadascun dels motors, línees de potencia i maniobra, parada d’emergència, senyalització de les bombes en funcionament, fallo de bombes i quadre de tensió, subministra de sensors analògics 4-20 mA per la lectura de pressió.