EQUIPS DE DESINFECCIÓ AÈREA

Categorías: 

NEBUTEC és un equip d’atomització electrònic dissenyat especificament per produir una finissima gota, de 5 a 15 micres, per el tractament fitosanitari per via àerea de locals